Jubileusz 60-lecia Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Drukuj
poniedziałek, 02 października 2017 11:39

29 września 2017 r. w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach odbyła się uroczysta Gala z okazji Jubileuszu 60-lecia Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Byli znakomici Goście. Były wzruszenia i masa wspomnień. Były wyróżnienia, tytuły i odznaczenia. Ale przede wszystkim wspólna radość z tego co się udało przez te 60 lat.

Była to dobra okazja do uhonorowania najaktywniejszych jej członków za swoją długoletnią pracę na rzecz społeczności.

Odznakę „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego”, najwyższe odznaczenie spółdzielcze przyznane przez Krajową Radę Spółdzielczą otrzymał Leszek Boniewski, długoletni i aktywny działacz samorządowy KSM. Był wieloletnim członkiem rady nadzorczej, pełnił ważne funkcje w jej organach. Obecnie jest przewodniczącym rady osiedlowej ks. Fr. Ścigały w Katowicach.

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa to tradycja i nowoczesność. Jest największą spółdzielnią mieszkaniową w województwie śląskim, kwalifikując się równocześnie do grupy największych spółdzielni w kraju. KSM funkcjonuje od 1957 roku - zaspokajając potrzeby mieszkaniowe wielotysięcznej rzeszy mieszkańców Katowic, dostosowując przy tym swą działalność do zmieniających się na przestrzeni lat warunków gospodarowania (m.in. wynikających z transformacji politycznych i ekonomicznych) oraz zmian legislacyjnych.

Spółdzielnia postrzegana jest jako jedna z lepiej działających w kraju, co dokumentują liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach i rankingach tak o zasięgu regionalnym jak i ogólnopolskim. Działalność KSM zauważyli również radni Sejmiku Województwa, którzy przyznali Spółdzielni Złotą Odznakę ,,Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego”. Aktu dekoracji dokonał Przewodniczący Sejmiku Woj. Śląskiego, radny Stanisław Gmitruk w asyście przedstawiciela marszałka województwa Leszka Boniewskiego.