Tradycyjne spotkanie rodzin górniczych Drukuj
piątek, 09 grudnia 2016 12:28

8 grudnia 2016 roku w Sali Sejmiku Śląskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyło się tradycyjne spotkanie rodzin górniczych podopiecznych, przyjaciół i darczyńców Fundacji Rodzin Górniczych.

Podobnie, jak w latach poprzednich nie zabrakło na nim życzeń, podziękowań oraz nagród dla darczyńców i podopiecznych FRG. W spotkaniu uczestniczyło blisko 200 osób. Obecni byli m.in. reprezentanci władz samorządowych, przedstawiciele kopalń i instytucji związanych z przemysłem wydobywczym oraz przyjaciele FRG. Oczywiście najważniejszymi gośćmi byli podopieczni Fundacji. Spotkanie było okazją do podsumowania działalności FRG. Dokonał tego prezes Ryszard Wyględacz. Celem Fundacji jest materialne wspieranie rodzin pozostałych po górnikach, którzy ponieśli śmierć w wyniku wypadków przy pracy, pomoc inwalidom górniczym i innym rodzinom górniczym, znajdujących się z różnych powodów w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza będących w niedostatku lub potrzebujących doraźnego wsparcia.

W spotkaniu udział wzięli członkowie kierownictwa Polskiego Stronnictwa Ludowego woj. Śląskiego: wicemarszałek Stanisław Dąbrowa, dr Adam Stach oraz prezes ZP PSL w Katowicach Leszek Boniewski.