WOJEWÓDZKI ZJAZD DELEGATÓW PSL WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Drukuj
poniedziałek, 22 listopada 2021 15:12

W niedzielę 21 listopada br. w Katowicach w sali konferencyjnej Węglokoksu odbył się VI Wojewódzki Zjazd Delegatów Polskiego Stronnictwa Ludowego Województwa Śląskiego. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem Roty. Następnie z powitalnym  przemówieniem wystąpił Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL Województwa Śląskiego (minutą ciszy uczczono zmarłych członków PSL).


Zasłużonym działaczom zostały wręczone odznaczenia a nowym członkom legitymacje członkowskie. Gościem Zjazdu był Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Po świetnym wystąpieniu Prezesa Komisja Mandatowo-Skrutacyjna stwierdziła prawomocność obrad VI Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów PSL Województwa Śląskiego.

Uczestnikom przedstawione zostało sprawozdanie za okres od ostatniego Wojewódzkiego Zjazdu PSL po którym odbyła się dyskusja. Następnie udzielono skwitowanie ustępującym władzom:

- Zarządowi Wojewódzkiemu PSL,

- Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej,

- Wojewódzkiemu Sądowi Koleżeńskiemu

W następnej kolejności przystąpiono do wyborów władz PSL woj. śląskiego.

Decyzją Zjazdu nowym prezesem śląskiego PSL został Henryk Kiepura, starosta powiatu kłobuckiego, samorządowiec, członek Rady Naczelnej PSL.

Henryk Kiepura – rocznik 1970 – jest absolwentem wydziału prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ukończył też studia podyplomowe na wydziale prawa Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Fundusze Unii Europejskiej. Strażak ochotnik.