Górniczy Koncert Noworoczny Drukuj
sobota, 14 stycznia 2017 17:30

12 stycznia 2017 r. w Filharmonii Śląskiej im. Mikołaja Góreckiego w Katowicach odbył się Górniczy Koncert Noworoczny zorganizowany przez Górniczą Izbę Przemysłowo Handlową. W Filharmonii pojawili się m.in. przedstawiciele ministerstwa energii, zarządu woj. śląskiego, władz Katowic, wojewoda śląski, liderzy związków zawodowych i zarządy spółek wchodzących w skład Izby.

Przybyli goście gratulowali władzom GIPH jubileuszu, składali noworoczne życzenia i dzielili się refleksami z minionego roku zgodnie przyznając, że wierzą, że ten będzie dla górnictwa i jego otoczenia łaskawszy.

Przybyłych gości przywitał prezes Izby Janusz Olszowski, który w swoim przemówieniu podsumował kończący się rok jubileuszu 25-lecia działalności GIPH. Po części oficjalnej uroczystości odbył się koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją prof. Czesława Grabowskiego. Na specjalne zaproszenie w uroczystości udział wzięli członkowie prezydium  Zarządu Wojewódzkiego PSL woj. śląskiego dr Adam Stach i Leszek Boniewski.