Spotkanie z dyrekcją kopalni i stroną społeczną w KWK „Wujek” Drukuj
piątek, 02 sierpnia 2013 08:12

W dniu 31 lipca br. w KWK „Wujek” na zaproszenie dyrektora odbyło się spotkanie I wicewojewody śląskiego Andrzeja Pilota z kierownictwem kopalni i przedstawicielami strony społecznej.

Dyrektor kopalni „Wujek” Adam Zelek  zapoznał wszystkich obecnych z wynikami produkcyjnymi i ekonomicznymi kopalni oraz zaprezentował plany i założenia strategiczne kopalni do zrealizowania w najbliższych latach. Wicewojewoda zapoznał się także z problemami jakie towarzyszą  przy eksploatacji węgla pod terenami zurbanizowanymi i leśnymi oraz zadeklarował pomoc w ich rozwiązywaniu. W trakcie omawiania poziomu zatrudnienia na kopalni rozwinęła się dyskusja na temat Podziemnego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego, rekrutacji, podnoszenia kwalifikacji pracowników oraz ochrony istniejących miejsc pracy na szczeblu regionalnym. Została także poruszona kwestia znaczenia i rozwoju polskiego górnictwa węglowego, dla regionu i bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Po spotkaniu złożono kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym ofiary pacyfikacji KWK „Wujek”. W spotkaniu udział wzięli również członkowie Komisji Gospodarki Adam Stach, Bogdan Surowiec oraz przewodniczący Leszek Boniewski.